ZABIT VARAKASI GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Veri Giriş İşlemleri >

ZABIT VARAKASI GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Herhangi bir olay ya da iş sonucunda yapılan şeylerin, elde edilen bilgiler, belgeler ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesine tutanak ( = zabıt, tutulga, zabıtname, mazbata) denir.

 

   Tutanak yazısı (zabıt varakası) basit, anlaşılır ve akıcı bir ifade tarzı ile hazırlanır.

   Tutanaklarda mutlaka olması gereken ortak özellikler bulunmakla birlikte olayın özelliğine göre tutanağın kendine özgü hususiyeti ve olması gereken bir düzeni olabilir.

   Kısaca zabıt varakası yetkili memur önünde yapılan bir işlemi belirlemek ve belgelendirmek üzere düzenlenen belgelerdir.

Webmos programında zabıt varakası girişi yapmak için zabıt varakası giriş ekranına gelinir.

Yeni butonuna tıklanır ve sistem yeni bir zabıt varakası girişi için bize bir yeni bir sıra numarası verir.

Mavi başlıklı alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır. Ayrıntılı bir tutanak için tüm alanların doldurulması önemlidir.

 

 

 

 

 

   Zabıt varakası girişi yapmak için zabıt varakası giriş ekranına gelinir.

Yeni butonuna tıklanır ve sistem yeni bir zabıt varakası girişi için bize bir yeni bir sıra numarası verir.

 

   Mavi başlıklı alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır.

   Ayrıntılı bir tutanak için tüm alanların doldurulması önemlidir.

 

   Tutanak bilgileri girişi yapıldıktan sonra ikinci olarak yapılacak işlem ekranın sol alt bölümünde bulunan ceza tahakkukları alanından ceza tahakkuk işlemi yapmaktır.

 

 

 

 

 

 

   Cezai işlem yapmak için gelir numarası bölümünden zabıta gelir kodu seçilmeli (Gelir kou bölümündeki merceğe tıklanıp “zabıta” ismi ile gelir aranabilir) ardından ceza tutar girişi yapıldıktan sonra tahakkuk işlemi yapılıp açılan ekrandan tahakkuk onay butonuna tıklanmalıdır.

   Tahakkuk işlemi kısa yoldan onay butonuna tıklanarak da yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

   Yapılan tahakkukların listesi ise ekranın sağ alt köşesinde bulunan ceza tahakkukları listesi bölümümden görülebilir.