ZABIT VARAKASI RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Raporlar >

ZABIT VARAKASI RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Belli tarih aralığında yapılan zabıt varakası girişlerinin tüzel veya gerçek kriterleri ve tarih aralığı sorgu kriterleri ile alınabilen tutanak raporudur.

   Zabıt varakası raporu ekranı açılır gerekli tarih aralıkları ve rapor kriterleri seçilir yazdır butonuna tıklanır.